Lịch sử thi đấu

Lịch sử thi đấu (268 trận, không có ai đang trực tuyến)

Tên phòng Chủ phòng Khách Kết quả Lần cuối chơi
tungtt  # 680 Thanh Tùng Trần   # 681 hoang kieu  Khách thắng 2023-04-26 18:01:57
Nhan dep trai  # 670 Nhân Nguyễn   # 671 Loc Nguyen  Chủ phòng thắng 2023-04-25 15:13:37
Nhan dep trai  # 670 Nhân Nguyễn   # 671 Loc Nguyen  Chủ phòng thắng 2023-04-25 14:52:54
Nhan dep trai  # 670 Nhân Nguyễn   # 671 Loc Nguyen  Chủ phòng thắng 2023-04-25 14:07:35
thieu huy  # 506 Thiệu Huy   # 505 Mai Quyên  Khách thắng 2023-04-24 23:44:53
Quyen  # 505 Mai Quyên   # 506 Thiệu Huy  Hòa 2023-04-24 22:58:12
Quyen  # 505 Mai Quyên   # 506 Thiệu Huy  Chủ phòng thắng 2023-04-24 22:55:05
Quyen  # 505 Mai Quyên   # 663 Nguyên Vũ  Hòa 2023-04-24 22:00:24

Bình luận

Top