Hồ sơ kỳ thủ
Tên: NGUYỄN THỊ LOAN
Email: nguyenthiloan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-11 09:09:20
Điểm: 9
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 9
Số trận thua: 0
Tổng số trận: 9

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
a2f7dd958f4e6f89b2a1d1fbc63d10ce # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:45:15
05a4ba9e959d0d919dcb3065aa1d860f # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:44:11
44f606b93b47b643db17711c7cf2f9b9 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:43:53
f7fa05b0be57d064e3c918d1d9e04ec2 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:43:40
35fd47f32e69504e7029576f0a986e4c # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:43:25
83343f0418294b1ecddd7d51069334b1 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:42:44
2d111dbc6d8bfb63ce1de2a554040538 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:42:11
d86d51c3635c1a84eb16034fbc104271 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:41:50
746c64f2ae906dd10e8e37d06657a978 # 26 NGUYỄN THỊ LOAN # 4 Cờ tướng Hòa Đã đấu xong 2023-03-12 13:26:32

Bình luận