Hồ sơ kỳ thủ
Tên: T...Long
Email: nvtl1203lop9.5@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-10-31 09:08:04
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-10-31 09:39:57
Thứ hạng: 39/2065
Điểm: 3
Số trận thắng: 1
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 1

Kết quả thi đấu

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
conchoKiet  # 2012 T...Long   # 2013 snfjsakfsahf  Đen Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-10-31 09:31:08
daubuoi  # 2012 T...Long   # 2013 snfjsakfsahf  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-10-31 09:24:50

Bình luận

Top