Hồ sơ kỳ thủ
Tên: thua làm ***
Ngày giờ gia nhập: 2023-07-23 13:29:48
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-07-26 20:54:45
Thứ hạng: 6/2406
Điểm: 17
Số trận thắng: 5
Số trận hòa: 2
Số trận thua: 4
Tổng số trận đã đấu xong: 11

Kết quả thi đấu

Tên phòng Chủ phòng Khách Tới lượt Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
123445  # 1704 thua làm ***   # 1728 nguyenanhvu  Đỏ Hòa Đã đấu xong 2023-07-26 20:54:49
123456  # 1704 thua làm ***   # 1718 thanhhoang2203  Đỏ Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-07-25 15:15:16
123321  # 1704 thua làm ***   # 1699 đạt  Đen Hòa Đã đấu xong 2023-07-23 20:55:56
1234  # 1704 thua làm ***   # 1699 đạt  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-23 19:04:35
go123  # 1704 thua làm ***   # 1699 đạt  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-23 18:21:44
go12  # 1704 thua làm ***   # 1699 đạt  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-23 17:46:29
gogogo  # 1704 thua làm ***   # 1699 đạt  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-23 17:40:06
gogo3  # 1704 thua làm ***   # 1700 lại là mình đây  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-23 15:47:39
gogo2  # 1704 thua làm ***   # 1700 lại là mình đây  Đen Chủ phòng thắng Đã đấu xong 2023-07-23 15:29:16
gogo1  # 1704 thua làm ***   # 1700 lại là mình đây  Đỏ Khách thắng Đã đấu xong 2023-07-23 14:48:45

Bình luận

Top