Xiangqi Shop
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

HẾT TRẬN

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

dilaykinh # 1778 dilaykinh  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-02 03:51:16 Tới lượt Đỏ đi
anh xuân # 1773 anh xuân  2023-08-01 07:48:58 Tới lượt Đen đi
Duy Ngô mạnh # 1693 Duy Ngô mạnh  Tuấn Trịnh # 1692 Tuấn Trịnh  2023-07-31 14:49:14 Tới lượt Đỏ đi
Ối Dồi Ôi # 1756 Ối Dồi Ôi  2023-07-29 15:27:03 Tới lượt Đen đi
SpiderMan # 1735 SpiderMan  Quang Thanh # 1749 Quang Thanh  2023-07-28 19:24:11 Tới lượt Đỏ đi
Tuấn Trịnh # 1692 Tuấn Trịnh  Duy Ngô mạnh # 1693 Duy Ngô mạnh  2023-07-28 15:39:56 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi tám ván cờ đã đấu xong

thua chặt ** # 1772 thua chặt **  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-08 09:43:03 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thua chặt ** # 1772 thua chặt **  thua  chặt **** # 1839 thua chặt ****  2023-08-08 09:13:36 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thua chặt ** # 1772 thua chặt **  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-08 04:45:38 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
hi
hihi123321 # 1836 hihi123321  cuong11 # 1837 cuong11  2023-08-08 02:42:05 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
hai le # 1807 hai le  towutanket # 1810 towutanket  2023-08-07 15:16:12 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thua chặt ** # 1772 thua chặt **  Ngocan1986 # 1705 Ngocan1986  2023-08-07 04:43:48 Tới lượt Đen đi Hòa

Bình luận

Top