Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Nguyễn Lợi
Email: nguyenvanloi301055@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-20 12:04:15
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-03-29 12:12:33
Thứ hạng: 87/1239
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top