Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Nguyễn Lợi
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-20 12:04:15
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-07-21 07:46:09
Thứ hạng: 185/2388
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top