Hồ sơ kỳ thủ
Tên: hanoi
Email: hotrongminh@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-16 23:26:37
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-05-11 04:37:04
Thứ hạng: 87/1241
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top