Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Tập Minh Trạch
Email: Binhlinhtrach@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-15 20:57:01
Điểm: 15
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 15
Số trận thua: 0
Tổng số trận: 15

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
b7c685587770b8bd50c8b3cb5ccb8177 # 60 Tập Minh Trạch # 112 MRHUY Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-23 21:15:21
2b48f43e2616e102649b664a97a13097 # 43 Hoàng Linh Giang # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:16:02
8d27eb43d7d69423580e5ea968cac505 # 1 Tung # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:15:40
70fba7aa7eb8ae774e23dcb79dd0b0af # 49 anh # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:14:59
825130f5fcaa2f9f33aaecacae969520 # 48 phongla # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:14:36
7a31231ac66aaef67dac71412a8b05e7 # 41 123dương # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:14:19
23c30f0c58e13a758b6d4a15945ccfc1 # 51 Vinhsan2023 # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:13:51
aed6ec219954064185e1fd01552b5d1b # 50 vũ duy nam # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:13:25
4dae77044737b44bc657410ab1e45037 # 47 Gemi # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:13:05
f01ccc91ea4f042c85c7b6f6478dd8b0 # 56 Cong # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:11:36

Bình luận