Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Tập Minh Trạch
Email: Binhlinhtrach@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-15 20:57:01
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-04-15 10:08:57
Thứ hạng: 169/1972
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top