Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Hoàng Linh Giang
Email: trung98bka@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-13 21:45:15
Điểm: 3
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 3
Số trận thua: 0
Tổng số trận: 3

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
2b48f43e2616e102649b664a97a13097 # 43 Hoàng Linh Giang # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:16:02
c7853a6fae0d5c1648d9b698db59d05c # 43 Hoàng Linh Giang # 60 Tập Minh Trạch Hòa Đã đấu xong 2023-03-15 21:09:28
70a0f51e12b0cba38b3d214d7a763432 # 43 Hoàng Linh Giang # 50 vũ duy nam Hòa Đã đấu xong 2023-03-14 19:32:17

Bình luận