Hồ sơ kỳ thủ
Tên: hải
Email: nguyenhonghai.c2ch.tt@soctrang.edu.vn
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-10 21:32:19
Điểm: 3
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 3
Số trận thua: 0
Tổng số trận: 3

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
7b5e985acefedb0038bb1bba68b1854f # 25 hải # 15 Cùng rao Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-21 06:53:14
4792c8c4d887ba5a5972442d4ebfe76a # 93 Lê Hoàng Lân # 25 hải Chưa có kết quả Đăng nhập 2023-03-20 21:37:31
c74eb053cd178cd2d86076cda126ba9d # 25 hải # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:45:56
13acc32f723e713aabc3d778cc9519a3 # 25 hải # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:45:41
1e30d6f51d86eceb721d4b6b0528af2a # 25 hải # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:44:45

Bình luận