Hồ sơ kỳ thủ
Tên: hùng phuc yen
Ngày giờ gia nhập: 2024-07-02 20:10:38
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-07-11 14:04:56
Thứ hạng: 186/2526
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top