Hồ sơ kỳ thủ
Tên: THAMTUBG
Ngày giờ gia nhập: 2024-06-19 19:10:36
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-06-26 19:33:14
Thứ hạng: 186/2526
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top