Hồ sơ kỳ thủ
Tên: superken2k4
Ngày giờ gia nhập: 2024-06-10 19:06:30
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-06-24 03:38:16
Thứ hạng: 186/2526
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top