Hồ sơ kỳ thủ
Tên: babaria
Ngày giờ gia nhập: 2024-02-22 02:14:15
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-03-12 19:41:01
Thứ hạng: 186/2531
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top