Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Minh Tâm Đặng
Ngày giờ gia nhập: 2024-02-13 12:45:06
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-02-13 17:21:47
Thứ hạng: 186/2531
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top