Hồ sơ kỳ thủ
Tên: tzitapchoico
Ngày giờ gia nhập: 2024-02-13 12:36:42
Lần trực tuyến gần nhất: 2024-02-13 14:25:22
Thứ hạng: 185/2469
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top