Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Nguyen Linh
Ngày giờ gia nhập: 2023-12-04 20:46:04
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-12-07 07:21:43
Thứ hạng: 185/2460
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top