Hồ sơ kỳ thủ
Tên: cuongtran
Ngày giờ gia nhập: 2023-11-07 23:25:03
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-11-14 12:38:58
Thứ hạng: 186/2531
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top