Hồ sơ kỳ thủ
Tên: cuongtran
Email: nguyenkhanhkhoi2021@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-11-07 23:25:03
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-11-14 12:38:58
Thứ hạng: 175/2065
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top