Hồ sơ kỳ thủ
Tên: tăng đức bắc
Email: tangbactc@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-03-10 10:38:56
Điểm: 5
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 5
Số trận thua: 0
Tổng số trận: 5

Kết quả thi đấu

Mã phòng Chủ phòng Khách Kết quả Thi đấu Lần cuối chơi
d8d5f5922827c1d0d96c1d884cce6a07 # 13 tăng đức bắc # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:46:28
ea11087c678cc3c9aeb4bdbeea171fe7 # 13 tăng đức bắc # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:44:59
c5f903c54cee62ee5feb9e8d01ac8492 # 13 tăng đức bắc # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:41:17
daa750f004fad98f9cb49ebcc77fdbd2 # 13 tăng đức bắc # 1 Tung Hòa Đã đấu xong 2023-03-13 06:40:49
d29b7f9ebfaff6431e7cc46f20a8c71e # 9 dong # 13 tăng đức bắc Hòa Đã đấu xong 2023-03-10 11:02:36

Bình luận