Hồ sơ kỳ thủ
Tên: Bách Nguyễn Huy
Email: bachbom27@gmail.com
Ngày giờ gia nhập: 2023-06-01 15:18:31
Lần trực tuyến gần nhất: 2023-06-02 21:41:15
Thứ hạng: 169/1972
Điểm: 0
Số trận thắng: 0
Số trận hòa: 0
Số trận thua: 0
Tổng số trận đã đấu xong: 0

Bình luận

Top