Courses
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

HẾT TRẬN

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

sáu mươi bảy thế cờ của kỳ thủ

111
Ao
Ok
bài 1
ab
â

hai trăm bảy mươi chín ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

phan chí tâm # 2140 phan chí tâm  thinh # 2131 thinh  2024-02-07 10:01:55 Tới lượt Đỏ đi
Đặng Trung # 2121 Đặng Trung  2024-01-22 22:33:07 Tới lượt Đen đi
Phuc Ng Ngoc # 2119 Phuc Ng Ngoc  2024-01-21 23:30:10 Tới lượt Đen đi
123
quykiemsau81kg # 2103 quykiemsau81kg  2024-01-12 19:39:12 Tới lượt Đen đi
khánh hân # 2093 khánh hân  2024-01-04 11:30:11 Tới lượt Đen đi
thuan # 2092 thuan  2024-01-04 11:24:09 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi bảy ván cờ đã đấu xong

thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 14:10:23 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Vinhop # 2080 Vinhop  ducvinh2310 # 2081 ducvinh2310  2023-12-22 15:03:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Nguyễn Hoà # 2071 Nguyễn Hoà  qaq # 2072 qaq  2023-12-15 00:11:46 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Gia Phát Huỳnh Nguyễn # 2042 Gia Phát Huỳnh Nguyễn  quocquoc # 2051 quocquoc  2023-11-26 12:38:07 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Nguyen Thai Duong (K18 CT) # 2043 Nguyen Thai Duong (K18 CT)  Lai Van Thinh (K18 CT) # 2044 Lai Van Thinh (K18 CT)  2023-11-21 02:30:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
T...Long # 2012 T...Long  snfjsakfsahf # 2013 snfjsakfsahf  2023-10-31 09:24:50 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top