Chiếu!
Courses
Bạn đang xếp

Tải bàn cờ thế

Giải cờ thế Lưu thế cờ

Lưu bàn cờ Xếp lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết bên dưới.

một trăm ba mươi tư thế cờ của kỳ thủ

Quần hùng cát cứ
Nhị lang sưu sơn
Quyết sách cửu trùng
Nhập thủ hổ tử
Smothered Checkmate
Sát pháp bạch mã hiện đề

hai trăm tám mươi sáu ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

admin # 1 admin  PThien # 2267 PThien  2024-04-08 15:23:46 Tới lượt Đỏ đi
Boss # 4 Boss  Hoa Văn Mánh # 2281 Hoa Văn Mánh  2024-04-08 01:16:35 Tới lượt Đỏ đi
1
rick saches # 2279 rick saches  2024-04-04 23:03:18 Tới lượt Đen đi
trung00 # 2276 trung00  PThien # 2267 PThien  2024-04-04 13:34:20 Tới lượt Đỏ đi
Thattt # 2270 Thattt  Trung # 2269 Trung  2024-04-02 17:34:11 Tới lượt Đen đi
trungkoaz1234 # 2268 trungkoaz1234  2024-04-02 15:53:07 Tới lượt Đen đi

hai trăm bảy mươi tám ván cờ đã đấu xong

Huỳnh Lượng # 2134 Huỳnh Lượng  MATI # 2111 MATI  2024-02-04 08:27:18 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:59:11 Tới lượt Đỏ đi Đen thắng
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 15:40:38 Tới lượt Đen đi Hòa
thinh # 2131 thinh  Bui Van Thoi # 2132 Bui Van Thoi  2024-01-31 14:10:23 Tới lượt Đỏ đi Hòa
Vinhop # 2080 Vinhop  ducvinh2310 # 2081 ducvinh2310  2023-12-22 15:03:18 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
Nguyễn Hoà # 2071 Nguyễn Hoà  qaq # 2072 qaq  2023-12-15 00:11:46 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng

Bình luận

Top