Tin tức

Những thế cờ đặc sắc

Ngẫu đoạn tơ liên

Ngẫu đoạn tơ liên

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/r1bP1k2r/1nn1P4/3cbc3/9/6P1p/7RC/9/4p4/3p1R3/2pCK4 Tiên thắng xe 2 tấn 5 - xe 9 bình 8 chốt 6 bình 5 - mã 3 thối 5 pháo 1 bình 4 - pháo 6 bình 7 pháo 4 bình 6 - pháo 7 bình 6 xe 4 tấn 6 - pháo 4 bình 6 tiền pháo tấn 5 - mã 2 thối 4...

Viễn liệp sơn lâm

Viễn liệp sơn lâm

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a5/1n1ka4/9/5N3/2P6/R8/C8/B2ABA1r1/3pNp3/rc2K4 Tiên thắng xe 9 bình 6 - mã 2 tấn 4 xe 6 tấn 3 - sĩ 5 tấn 4 pháo 9 bình 6 - sĩ 4 thối 5 chốt 7 bình 6 - sĩ 5 tấn 4 chốt 6 bình 5 - sĩ 4 thối 5 mã 4 tấn 6 - tướng 4 tấn 1 pháo 6 thối 2 -...

Khai môn diên địch

Khai môn diên địch

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/CnC1k4/9/7P1/4p4/6p2/p5B1r/1R4Pr1/4BAN2/6p2/5K3 Tiên thắng pháo 7 thối 5 - tướng 5 tấn 1 pháo 7 bình 5 - tướng 5 bình 6 xe 8 bình 4

Minh hoàng du nguyệt

Minh hoàng du nguyệt

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2b1ka3/4a4/b6c1/7N1/2P1p4/1CR1C4/2P6/2n1p1nr1/8R/1rB1K4 Tiên thắng mã 2 tấn 4 - tướng 5 bình 4 xe 1 bình 6 - sĩ 5 tấn 4 pháo 5 bình 6 - sĩ 4 thối 5 chốt 7 bình 6 - sĩ 5 tấn 4 chốt 6 bình 5 - sĩ 4 thối 5 pháo 6 bình 3 - sĩ 5 tấn 4...

Minh tu sạn đạo

Minh tu sạn đạo

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3r1k3/C5P2/5a3/CR2R4/9/9/9/2n6/5pr2/4K4 Tiên thắng chốt 3 bình 4 - tướng 6 tấn 1 xe 8 tấn 2 - tướng 6 thối 1 xe 8 bình 4 - tướng 6 tấn 1 xe 5 tấn 2 - tướng 6 thối 1 xe 5 bình 4 - tướng 6 tấn 1 pháo 9 bình...

Mẫn ngọc hủy độc

Mẫn ngọc hủy độc

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/R2rk4/4nP3/2n1b4/6N2/9/1r2C4/4c4/4B4/3pN4/4KC3 Tiên thắng chốt 4 tấn 1 - tướng 5 bình 6 xe 9 bình 6 - mã 3 thối 4 mã 3 tấn 2 - tướng 6 tấn 1 pháo 5 bình 4 - pháo 5 bình 6 pháo 4 bình 6 - pháo 6 bình 5 pháo 6 tấn...

Tái trầm tái phù

Tái trầm tái phù

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/2bak3C/3ra4/4c3b/7R1/9/9/9/3A5/r3p4/3K2R2 Tiên thắng xe 2 tấn 3 - sĩ 5 thối 6 xe 2 thối 1 - sĩ 6 tấn 5 xe 3 tấn 9 - sĩ 5 thối 6 xe 3 thối 1 - sĩ 6 tấn 5 xe 2 tấn 1 - sĩ 5 thối 6 xe 3 bình 5 - tướng 5 tấn 1 xe 2 thối...

Cận duyệt viễn lai

Cận duyệt viễn lai

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/4ka3/3P1R3/5P2b/6P1N/1R4b1c/2n6/8C/5A3/4AK3/1r4r2 Tiên thắng xe 4 tấn 1 - tướng 5 bình 6 chốt 4 tấn 1 - tướng 6 tấn 1 xe 8 bình 4 - pháo 9 bình 6 pháo 1 bình 4 - pháo 6 bình 5 chốt 3 bình 4 - pháo 5 bình 6 chốt 4 tấn 1 - tướng 6 thối...

Tinh trung báo quốc

Tinh trung báo quốc

Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/C4kbN1/R2Pa4/4ca3/4rNR2/6b2/6c2/9/4C4/4p3r/5K3 Tiên thắng xe 3 tấn 3 - pháo 7 thối 5 chốt 6 tấn 1 - tướng 6 tấn 1 mã 4 tấn 2 - pháo 5 bình 8 xe 9 bình 5 - xe 5 thối 2 pháo 5 bình 4

Khúc đột tẩy tân

Khúc đột tẩy tân

Khúc đột tẩy tân Bàn cờ: https://cotuong.top/co-the/3a1k3/4a1R2/5rNr1/9/6R2/9/9/9/3p1p3/3AK4 Tiên thắng tiền xe tấn 1 - tướng 6 tấn 1tiền xe bình 4 - sĩ 5 thối 6mã 3 tấn 2 - xe 8 thối 2xe 3 tấn 3

Kambria DAOs

Tin trong nước

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Kambria DAOs

Tin quốc tế

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Kambria DAOs

Cẩm nang

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Kambria DAOs

Giải trí

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Kambria DAOs

Bảo hiểm

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Kambria DAOs

Video

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Kambria DAOs

English Articles

Vietnam ranks first in xiangqi at SEA Games 31

Vietnam ranks first in xiangqi at SEA Games 31

Vietnam's Le Thi Kim Loan outperformed Malaysia’s Xin Ru Jee in the final of the women’s xiangqi (Chinese chess) standard singles in Quang Ninh on May 20, securing another gold medal for Vietnam at SEA Games 31. Vietnam's Le Thi Kim Loan outperformed Malaysia’s Xin Ru...

Top 5 Benefits of Xiangqi, Chinese Chess

Top 5 Benefits of Xiangqi, Chinese Chess

Xiangqi is a variant of chess that is played all around the world. Also known as Chinese chess, xiangqi is widely popular in Vietnam, Singapore, and Malaysia.  Xiangqi is a more dynamic and interesting game than the chess you might be used to. Let’s dig into the...