HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ffd934de5cbf165e49ede719f19a645a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top