HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ff303993358425b8baf17c483b3d6502

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top