HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f345b15c3e58f5356076d01521a5b3a0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top