HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f18e239304e2fe2d678686f022d9b87a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top