HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ed5a27eece6987cb8684ef2b65f16da4

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bỏ cuộc

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top