HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ebab5595127a22d8e02a7adb562976e2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top