HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: e61412426619f248bb448a6347e4170a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top