HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: e5ee22c75f360673ac2addf33d0c1428

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top