HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: dd6aec77a222eef56832de553bb60548

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top