HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d874e11a9c63cfb00464b4763528d2fb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top