HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c70c9a75fdf6e5917665531fc23c3d20

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top