Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Xiangqi Shop

Quay lại sảnh chờ

HẾT TRẬN

Xiangqi Shop

Mã phòng: c5f212f6a0fbcde607ea952bfd8c3972

Giải bàn cờ

Đã đấu xong

hai trăm sáu mươi ba ván cờ đang thi đấu (không có ai đang trực tuyến)

1
Anh Em Đường Tàu Studio # 1820 Anh Em Đường Tàu Studio  2023-08-06 17:02:58 Tới lượt Đen đi
ItzMeAlex # 1816 ItzMeAlex  Kien Tran # 1819 Kien Tran  2023-08-06 16:38:06 Tới lượt Đỏ đi
thua chặt ** # 1772 thua chặt **  Mochiv2 # 1815 Mochiv2  2023-08-06 13:00:36 Tới lượt Đỏ đi
thua chặt ** # 1772 thua chặt **  2023-08-05 23:31:53 Tới lượt Đen đi
Dinh Bui # 1439 Dinh Bui  vbrfrf01 # 1804 vbrfrf01  2023-08-04 20:34:28 Tới lượt Đỏ đi
k
ka vu # 1799 ka vu  2023-08-04 15:50:37 Tới lượt Đen đi

hai trăm sáu mươi lăm ván cờ đã đấu xong

Bound Robby # 1969 Bound Robby  ngoctrang # 1970 ngoctrang  2023-10-03 15:13:10 Tới lượt Đỏ đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:26:18 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-26 14:05:59 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:25:52 Tới lượt Đen đi Đỏ thắng
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 12:10:19 Tới lượt Đen đi Hòa
thanh long # 1950 thanh long  Nguyễn Trung Hiếu # 1949 Nguyễn Trung Hiếu  2023-09-23 11:57:58 Tới lượt Đen đi Hòa

ba mươi ba thế cờ của kỳ thủ

Nhị long nhiễu thất
Dốd
thế giang hồ
tung
Thế số 1
11
Top