HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c4ba6da7da3fdf5f5f82ba0e86e62f0e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top