HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c3c781124bcd477937361841f03e628f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top