HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: bcd328906ca1dd7f664346d9f1de41e3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top