HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: bb960147e553abfef8932acbde0d680b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top