HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b9e180884c393afbbda11358bff40afe

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top