HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b9949b5accca64042f07a6919ff19e3e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top