HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b2b45775a4e20a66c54055928355ef61

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top