HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b2800202aa3498987d56410fa649488d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top