HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b2086180bc30acbe94a90ac156708ea2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top