HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b11b4da56bbd9ed158ba364183d7f409

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top