HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b05dbf716dd653c42734e68970063970

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top