HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: af18d68121246352b842d475bfeac61b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top