HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ac305f495cab611c782565cde818e7a2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top