HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: abbe44c6e00b8a933c1d96d6f002974c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top