HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a3c31b09d4b5ad42a49caa75cadf57d6

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bỏ cuộc

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top